THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở

Giấy phép xây dựng là một loại giấy tờ của cơ quan nhà nước (theo mẫu mã nhất định) xác nhận việc cho phép cá nhân, tổ chức được phép thực hiện việc xây dựng nhà ở, công trình…. theo nguyện vọng trong phạm vi nội dung được cấp phép. Nó là một công cụ để tổ chức thực thi quy hoạch đô thị đã được thông qua, qua đó có thể xác định người dân xây dựng đúng hay không đúng quy hoạch.Quy định của mỗi quốc gia về giấy phép xây dựng có thể khác nhau. Ở Việt Nam trình tự, thủ tục xin và cấp giấy phép xây dựng được quy định trong Luật, Nghị định, Thông tư và các hướng dẫn thi hành chi tiết.

BƯỚC 1: CHUẨN BỊ HỒ SƠ

BỘ HỒ SƠ CHUẨN BỊ BAO GỒM:

BỘ BẢN VẼ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH:

BƯỚC 2: NỘP TRỰC TIẾP HỒ SƠ CHO CƠ QUAN CẤP GPXD

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN, HUYỆN

Nhà ở riêng lẽ của người dân và các công trình khác thuộc đại giới hành chính, Quận , Huyện

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Nhà ở riêng lẽ ở các địa điểm khu dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng thuộc địa giới hành chính xã

BƯỚC 3: CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP KIỂM TRA HỒ SƠ

 

HỒ SƠ HỢP LỆ: Cơ quan cấp giấy phép sẽ ghi giấy biên nhận và hẹn ngày khảo xác thực địa

 

HỒ SƠ KHÔNG HỢP LỆ: Cơ quan cấp giấy phép sẽ hướng dẫn bổ sung hồ sơ, thực hiện lại Bước 1

 

BƯỚC 4: CƠ QUAN CẤP GPXD XEM XÉT HỒ SƠ KIỂM TRA THỰC ĐỊA

NẾU HỒ SƠ HỢP LỆ: sẽ nhận biên bản kiểm tra hồ sơ thực đại sau 7 ngày

NẾU HỒ SƠ KHÔNG HỢP LỆ: Cơ quan cấp phép sẽ thông báo bằng văn bảng cho cho đươn vị xin cấp phép

Bổ sung hồ sơ lần 1: Trong thời hạn 5 ngày cơ quan cấp phép thông báo cho đơn vị xin cấp phép

Bổ sung hồ sơ lần 2: Trong thời hạn 3 ngày cơ quan cấp phép thông báo cho đơn vị xin cấp phép về lý do không cấp phép

KHÔNG QUÁ 15 NGÀY KỂ TỪ NGÀY NHẬN HỒ SƠ

BƯỚC 5: CƠ QUAN CẤP PHÉP ĐÓNG DẤU VÀ CẤP GPXD

Sau thời hạn ghi trong giấy biên nhận nếu cơ quan cấp phép không cấp phép hoặc không có văn bản trả lời thì đơn vị xin cấp phép được khởi công xây dựng theo hồ sơ thiết kế đã nộp cho cơ quan cấp phép

BƯỚC 6: NHẬN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG VÀ NỘP LỆ PHÍ

 

Mọi thông tin thắc mắc xin liên hệ vào HOTLINE của chúng tôi để được tư vấn chi tiết và rõ ràng hơn về thủ tục cấp giấy phép xây dựng. Trân trọng cảm ơn!!!

HOTLINE: 0902.590.226 ( 24/24 )

Tin Tức Dự Án Condotel Squaland